Nieuws

 

INFORMATIE OVER CORONA  

 

We kunnen ons voorstellen dat u regelmatig vragen heeft over de ontwikkelingen,

procedures en maatregelen rondom het coronavirus. 

 

Gelukkig blijven de kinderopvang (voor kinderen van 0-4 jaar) en de 

buitenschoolse opvang (bso) volledig geopend.  

 

 

Waar kunt u informatie vinden?

 

1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

2. www.kinderopvangtotaal.nl 

 

3. Ook kunt u natuurlijk terecht bij onze pegagogisch medewerkers en de directie.

    Wij helpen u graag met alle vragen terzake!