Nieuws

 

INFORMATIE CORONA  

We kunnen ons voorstellen dat er regelmatig vragen zijn over de ontwikkelingen,

procedures en maatregelen rondom het coronavirus. 

Zo staan hier de maatregelen die Kinderopvang Hansje Pansje Kevertje neemt, vermeldt

en de correspondentie die naar ouders is verstuurd. 

 

Vanaf 11 mei is de kinderopvang (voor kinderen van 0-4 jaar) weer volledig open en

vanaf 8 juni zal ook de buitenschoolse opvang (bso) weer volledig open zijn.

 

Portocollen Kinderopvang:

 

Algemeen:  

Protocol Heropening Kinderopvang per 11 mei 2020

- Protocol Heropening Kinderopvang per 8 juni 2020

 

Voor de locaties:

- Groene Kruisstraat (KDV): Het Corona protocol voor de kinderopvang

- Roermondsestraat (BSO) : Het Corona protocol voor de BSO

 

Waar kunt u meer informatie vinden?

Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-

scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders