Ons BSO Aanbod

                  

Reguliere buitenschoolse opvang (op dagdeelbasis):

  - Buitenschoolse opvang op vaste middagen in de week, gedurende 40 schoolweken per jaar

  - Inclusief: warme maaltijd, fruit, limonade, koekjes en op woensdag- en vrijdagmiddagen extra activiteiten

    zoals cupcakes bakken, tosti's maken of naar de speeltuin.

  - Hierbij heeft u de mogelijkheid om middagen incidenteel te 'ruilen'. 

  - Er geldt wel een verplichte minimale afname van 1 dagdeel per week.

  - Meer informatie kunt u vinden onder de blokjes BSO-XXL en Tarieven.

 

 

Flexibele buitenschoolse opvang (op dagdeelbasis):

  - Buitenschoolse opvang, wekelijks steeds op wisselende middagen, gedurende 40 schoolweken per jaar. 

  - Inclusief: warme maaltijdfruit, limonade, koekjes en op woensdag- en vrijdagmiddagen extra activiteiten

    zoals cupcakes bakken, tosti's maken of naar de speeltuin.

  - Ook voor dit type opvang geldt een verplichte minimale afname van 1 dagdeel per week.

  - Meer infromatie kunt u vinden onder de blokjes BSO-XXL en Tarieven.

  

 

Vakantie-opvang (op dagdeelbasis): 

  - Bij ons kunt u opvang in vakantieperiodes pér schoolvakantie afnemen!

  - Tijdens de vakantie-weken wordt er telkens een leuk en uitdagend programma samengesteld.

     U ontvangt dit programma ruim voor aanvang van de schoolvakantie in uw e-mailbox en u kunt

     op basis van uw opvangbehoefte én het programma beslissen óf en zo ja op welke dagen/dagdelen

     u vakantie-opvang wenst.

  - Aanmelding vindt plaats via een door de ouder(s) ondertekend aanvraag- & opdrachtformulier

  - Meer informatie kunt u vinden onder het blokje Tarieven.

 

 

  •  Heeft u behoefte aan meer informatie, belt u dan naar: 

                              06 - 38 21 41 98    of   0475 - 219 912

 

  •  of stuur een e-mail naar: hansjepansjekevertje_[at]_online_[dot]_nl

 

 

 

 

blije meisjes.jpg