Onze groepen

Binnen Kinderopvang Hansje Pansje Kevertje werken wij met zogenaamde horizontale groepen; groepen waarin kinderen van dezelfde leeftijd worden opgevangen. Vanuit het oogpunt van veiligheid, voldoende & gerichte aandacht voor ieder kind en een 'setting' van het juiste & voldoende spelmateriaal, is dit een heel bewuste keuze! Bovendien is de beroepskracht/kindratio binnen een horizontale groepsindeling veel meer in evenwicht in vergelijking met een verticale groepsindeling!  
 

Groepsindeling locatie Groene Kruisstraat 1 te Herten (KDV)

- De Boskabouters: (0 - 12 maanden)

- De Elfjes: (0 - 12 maanden)

- De Guppies: (12 - 24 maanden)

- De Wipneusjes: (24 - 48 maanden)

 

Groepsindeling locatie Roermondsestraat 45A te Herten (BSO-XXL)

- De Kevers: (4 - 12 jaar) 
- De Koala's: (4 - 12 jaar) 
- De Octo-plusgroep: (4 - 12 jaar) 
 
Uitgangspunt voor de grootte van de groepen is dat kinderen en teamleden zich prettig voelen; er moeten voor de kinderen voldoende mogelijkheden zijn om contacten met groepsleiding en andere kinderen aan te kunnen gaan. Pedagogisch medewerksters moeten in staat zijn om alle kinderen voldoende individuele aandacht en verzorging te geven, zodat de kinderen zich veilig en geborgen voelen!  Op groepsniveau vinden wij tevens de breng- en haalmomenten zeer belangrijk; onze medewerksters proberen op deze momenten zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor een gesprekje met ouders zodat zij goed op de hoogte blijven van de individuele situatie van de kinderen. Om deze informatieuitwisseling extra te ondersteunen, werken we binnen alle KDV-groepen met onze eigen communicatieboekjes: hierin wordt dagelijks door ouders en pedagogisch medewerksters heel wat informatie genoteerd over bijvoorbeeld de hoeveelheid voeding, de slaaptijden, welke activiteiten er die dag zijn gedaan en alle overige nuttige of leuke informatie. Zo zijn ouders én pedagogisch medewerksters elke dag weer goed op de hoogte! 

 

Als uw kind voor het eerst onze kinderopvang of buitenschoolse opvang bezoekt, dan is dat meestal een hele ervaring voor u en uw kind. Uit onze ervaringen is gebleken dat een gewenningsproces voorafgaande aan de start van de opvang op een groep heel erg zinvol is. Daarom kan uw kind voorafgaande aan de opvang altijd 2 keer een dagdeel komen ‘oefenen’. Deze ‘oefenmomenten’ worden in overleg met u afgesproken. Aan deze ‘oefendagdelen’ zijn uiteraard geen kosten verbonden!