Onze groepen

Binnen Kinderopvang Hansje Pansje Kevertje werken wij op de (KDV)-locatie Groene Kruisstraat met zogenaamde horizontale groepen; groepen waarin kinderen van dezelfde leeftijd worden opgevangen. Vanuit het oogpunt van veiligheid, voldoende & gerichte aandacht voor ieder kind en een 'setting' van het juiste & voldoende spelmateriaal, is dit een heel bewuste keuze, waardoor de kwaliteit van de opvang positief wordt beïnvloed!  
 

Groepsindeling locatie Groene Kruisstraat 1 te Herten (KDV)

- De Boskabouters: (0 tot en met 18 maanden)

- De Elfjes: (0 tot en met 18 maanden)

- De Guppies: (18 tot en met 30 maanden)

- De Wipneusjes: (30 tot en met 48 maanden)

 

Groepsindeling locatie Roermondsestraat 45A te Herten (BSO-XXL)

- De Kevers: (4 - 12 jaar) 
- De Koala's: (4 - 12 jaar) 
- De Octo-plusgroep: (4 - 12 jaar) 
 
 
Uitgangspunt voor de grootte van de groepen is dat kinderen en pedagogische medewerkers zich prettig voelen; er moeten voor de kinderen voldoende mogelijkheden zijn om contacten met de groepsleiding en andere kinderen aan te kunnen gaan. Pedagogisch medewerksters moeten in staat zijn om alle kinderen voldoende individuele aandacht en verzorging te geven, zodat de kinderen zich veilig en geborgen voelen!  

 

Als uw kind voor het eerst onze kinderopvang of buitenschoolse opvang bezoekt, dan is dat meestal een hele ervaring voor u en uw kind. Uit onze ervaringen is gebleken dat een gewenningsproces voorafgaande aan de start van de opvang op een groep heel erg zinvol is. Daarom kan uw kind voorafgaande aan de opvang altijd 2 keer een paar uurtjes komen ‘oefenen’. Deze ‘oefenmomenten’ worden in overleg met u afgesproken. Aan deze ‘oefenmomenten’ zijn uiteraard geen kosten verbonden!