Nieuws voor ouders

De nieuwsportaal van Isy werkt niet meer!

 

Nieuw communicatieportaal 

Binnenkort zullen wij alle informatie aan u als ouders 

verstrekken via een nieuw communicatieportaal genaamd

Portabase. Wij zullen u hierover in de loop van dit jaar

verder inlichten.

 

Wel zullen wij hier reeds enkele nieuwsberichten plaatsen,

zodat u juist en tijdig geïnformeerd bent over alles. 

 

Nieuwsberichten:

- Er is een nieuw beleidplan veiligheid en gezondheid 2020

  voor de buitenschoolse opvang (BSO) opgeteld. Zie hiertoe 

  de betreffende informatiebrief: 

 

 - (Informatiebrief ouders BSO nieuw beleidsplan veiligheid en gezondheid)

    (N.B. voor toegang moet u op het bestand klikken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isy SchoolInfo
Klik hier om naar ISY te gaan.