Onze professionele visie

Kinderopvang Hansje Pansje Kevertje is een kleinschalige organisatie die veel waarde hecht aan persoonlijke aandacht voor zowel kind als ouder(s). Binnen al onze groepen heerst een ontspannen, persoonlijke en huiselijke sfeer. Wij zien kinderopvang als een aanvulling op de opvoeding door ouders en een stimulans voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen krijgen de mogelijkheid lekker te spelen met leeftijdsgenootjes en uitdagende materialen te ontdekken.
  
Wij gaan er vanuit dat kinderen in het algemeen door aanleg over veel kwaliteiten beschikken. Deze kwaliteiten zullen vooral tot ontplooiing komen door stimulans van buitenaf. Kinderen ontwikkelen zich in actieve wisselwerking met de omgeving, waarbij waarden en normen worden overgedragen. Dit geeft kinderen de mogelijkheid om zelf dingen te ontdekken en wij stimuleren hen daarbij.
 

Wij vinden het belangrijk dat wij als volwassenen de drie basisbehoeften van de mens in het kind erkennen en deze in onze opvoeding vormgeven: 

 

  • Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen tot mensen die vertrouwen hebben in zichzelf en in anderen. Daarbij hebben kinderen behoefte aan ruimte voor zichzelf en hun ontwikkeling. Zij hebben behoefte aan een gezonde leefomgeving, zodat zij hun bestaan vitaal vorm kunnen geven. Kinderen hebben behoefte aan gezonde voeding en frisse lucht en een juiste afwisseling tussen inspanning en ontspanning;

 

  • Kinderen hebben behoefte aan wederzijds vertrouwen en acceptatie binnen hun sociale relaties, zowel tussen henzelf en de volwassenen in hun omgeving, als in contacten met hun leeftijdgenootjes. Wij hechten groot belang aan een veilige en vriendelijke sfeer binnen ons kinderopvangorganisatie, want pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.

 

  • Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en doen dus een beroep op onze inzet, verantwoordelijkheid en creativiteit!
 
 

 

 peuter-drinkt.jpg