Extra informatie

 

Op deze pagina vindt u allerlei belangrijke aanvullende informatie.

 

Voor toegang tot deze informatie kunt u op het bestand klikken, waarna u het kunt openen!

 

 Pedagogische Beleidsplannen

Pedagogisch Beleidsplan KDV 2018

Pedagogisch Beleidsplan BSO 2018

 

 Inspectierapporten

GGD inspecties KDV en BSO

 

 Huisregels

Huisregels KDV

Huisregels BSO

  

 Overige

Algemene Voorwaarden

- De vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

 

 Klachtenregelingen

- Interne klachtenregeling Kinderopvang Hansje Pansje Kevertje

Externe klachtenregeling Kinderopvang Hansje Pansje Kevertje

 

 Volgt u ons ook op facebook?

https://www.facebook.com/kinderopvanghansjepansjekevertje